Pakhus 11 ved Amerikakaj - Københavns Havn

Vort mangeårige arbejde med ændring af Pakhus 11's funktion fra industribygning til kulturhus, har bestået i at genoprette Pakhus 11 som historisk bygningsværk, genoprette, bevare og derved styrke dets oprindelige kvaliteter for at sikre Frihavnsområdet dets karakter som industrihistorisk bylandskab. Den store udfordring ved hele denne process, har været at indpasse bygningsforandringer til den travle kalender der altid har været gældende for dette pulserende kulturhus, noget der kun har været mulig ved en nøje tidsplanlægning.

 

tilbage

Et trin tilbage