Planløsning

Man skal gennemgå uendelig meget tidskrævende, hårdt, dyrt og støvet arbejde, inden man når toppen - det optimale resultat!

For at opnå en god planløsning, tager United Art udgangspunkt i en bygnings givne forhold; det være sig statiske såvel som arkitektoniske, herunder historiske, hvis de forkommer. Når alle forhold er klarlagt er opgaven ofte at få indpasset "det moderne liv" og behovet for lyse, store rum, hvor familiesamværet opprioriteres. Det, at arkitekter har års erfaring i hurtigt at tænke rummeligt og se nye rumdannelsesmuligheder skal ikke bruges til at "kvæle" kundernes drømme. Drømme - som gennem mange års liv i boligen, ofte har affødt fint, artikulerede ønsker. Gode idèer bliver som regel endnu bedre af at blive revurderet af en fagmand. Her står arkitekter stærkt idet vi ikke, ligesom bygherren, evt. har "stirret os blinde" på en idè, men derimod kan få øje på uopdagede muligheder.

Rækkehus fra 50èrne, Rådhusvej - skitse til omindretning

do. køkken/alrum efter ombygningen

 

Villa, Søllerødgårdsvej - skitse til omindretning

do. køkken/alrum efter ombygningen

INDRETNING

   
   
   
   

tilbage

Et trin tilbage